همین 

نظریادتون نره

 

 

 

 

از همین درختی که دوباره سبز شده است

از همین خورشیدی که مهربان تر شده است.

و از همین بارانی که گاه وبیگاه می بارد

می شود فهمید...

خدا هنوز هم حواسش به ما هست!!

 

 

 

 

 

 

 تورا چه بخوانم ؟ چه نامت نهم تویی را که از جنس وجودی ///چه نامی شایسته ی توست تویی که خود به تنهایی معنای تمام شایسته بودنی.....چه توان نامید وجودی را که کلمات از بیان گوشه ای از ابروی او معزورند و چه خجلتی دارند از ناتوانی بیان...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شادددددددددددددددددددباش

منبع اصلی مطلب : ورود دختران ممنون
برچسب ها : همین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : شادباش